KEO DÁN AEROFOAM

Aerofoam® Keo là loại keo được phát triển chủ yếu cho các sản phẩm cách nhiệt Aerofoam. Keeo được sử dụng để dán các khớp nối và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Aerofoam Low VOC Keo là loại keo thiết kế đặc biệt để đáp ứng yêu cầu của LEED, BREAM và bất kỳ loại quy định nào về công trình xanh do hàm lượng VOC thấp. Keo này có thể giúp đạt được điểm trong hệ thống tiêu chuẩn LEED.

Aerofoam XLPE and NBR Glue

 

ỨNG DỤNG

  • Dán vào cách nhiệt Aerofoam® và các bề mặt kim loại
  • Dán các mối nối.

To install Aerofoam® Glue in a professional manner, please consult the Installation Handbook.

TÍNH CHẤT

  • Kết dính tốt vào hầu hết các bề mặt có và không có sợi
  • Kháng nước.
  • Kháng hóa chất
  • Khô nhanh
  • Dễ sử dụng
  • Tiết kiệm.