AEROREFLECT tiêu chuẩn

Cấu tạo sản phẩm

Một lớp túi khí được phủ một lớp foil nhôm bức xạ một mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 10 x 4 4 -50 đến 100 ºc

 

AEROREFLECT Standard+

Cấu tạo sản phẩm

Một lớp túi khí được phủ một lớp foil nhôm bức xạ cả hai mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 10 x 4 4 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Twin

Cấu tạo sản phẩm

Hai lớp túi khí được phủ một lớp foil nhôm bức xạ một mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 10 x 4 8 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Twin+

Cấu tạo sản phẩm

Hai lớp túi khí được phủ một lớp foil nhôm bức xạ cả hai mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 10 x 4 8 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Standard XL

Cấu tạo sản phẩm

Một lớp túi khí, có kích thước túi khí lớn được phủ một lớp foil nhôm bức xạ một mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 30 x 10 10 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Standard XL+

Cấu tạo sản phẩm

Một lớp túi khí, có kích thước túi khí lớn được phủ một lớp foil nhôm bức xạ cả hai mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 30 x 10 10 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Twin XL

Cấu tạo sản phẩm

Hai lớp túi khí, có kích thước túi khí lớn được phủ một lớp foil nhôm bức xạ một mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 30 x 10 20 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Twin XL+

Cấu tạo sản phẩm

Hai lớp túi khí, có kích thước túi khí lớn được phủ một lớp foil nhôm bức xạ cả hai mặt.

Kích thước chuẩn:

Cuộn (W x L) Kích thước túi khí Độ dày  Nhiệt độ hoạt động  
mét mm mm
1.2 x 40 30 x 10 10 -50 đến 100 ºc

AEROREFLECT Standard XL AG+

Cấu tạo sản phẩm:

Nó bao gồm một lớp túi khí kích thước lớn được gói gọn giữa các lớp màng nhôm gia cường bức xạ mạnh. Một lớp phủ chống chói được áp dụng cho một mặt của sản phẩm để đảm bảo an toàn lắp đặt.

Kích thước chuẩn:

Kích thước cuộn 

Kích thước túi khí

Độ dày

Nhiệt độ hoạt động Tỷ lệ phản xạ Phát xạ
(RX D) mm

mm

     
1.2 x 40 30 x 10 10 -50 đến 110 °c 97% 0.03

Lưu ý: Ngoài những kích thước chuẩn, Twin Bubble Core có thể sản xuất theo đơn đặt hàng.

Phụ kiện yêu cầu :

 

Disclaimer:

Công ty Hira sẽ có quyền thay đổi thông số kỹ thuật sản phẩm mà không cần thông báo trước. Thông tin trong ấn phẩm này và được cung cấp cho người dùng về sản phẩm chủ đề dựa trên kinh nghiệm chung của chúng tôi và được cung cấp một cách trung thực, nhưng vì nhiều yếu tố đặc biệt nằm ngoài kiến thức và kiểm soát của chúng tôi và ảnh hưởng đến việc sử dụng sản phẩm, không bảo hành được đưa ra hoặc được ngụ ý liên quan đến thông tin đó hoặc chính sản phẩm, đặc biệt là sự phù hợp của sản phẩm cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Người mua nên xác định độc lập sự phù hợp của sản phẩm cho ứng dụng dự định.