Sản phẩm Aerosound đã được chấp nhận và sử dụng ở rất nhiều dự án trên khắp thế giới. Quý khách hàng vui lòng tham khảo một vài dự án sau hoặc liên hệ đại diện kinh doanh ở khu vực để được tư vấn thêm,