Các dự án của Aerofoam® XLPE trải rộng trên 5 châu lục: Châu Á, Châu Phi, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Từ các dự án nhỏ đến lớn, Aerofoam® XLPE được các nhà thầu cơ điện tin dùng trong các dự án và ứng dụng khác nhau. Một vài dự án tham khảo, vui lòng liên hệ đại diện kinh doanh khu vực nếu quý khách hàng cần thêm các thông tin khác