Address

Công ty TNHH AEROFOAM MANUFACTURING LLC.

VP: Lầu 3, Tòa nhà Vietphone, Số 21,  Phan Kế Bính, Phường Dakao, Quận 1, Tp HCM, Vietnam

+84 888116 118

Enquiry Form